Rodzaje lokat bankowych oraz ich charakterystyka

Wspólne mieszkanie przed ślubem – tak czy nie?
Grudzień 28, 2012
Suplementacja w sportach sylwetkowych
Grudzień 28, 2012
lokaty

lokaty

Lokata bankowa to doskonały sposób na pomnożenie swoich oszczędności bez ponoszenia ryzyka. Unika się w tym przypadku przejściowych strat, jak w przypadku inwestowania w akcje czy fundusze inwestycyjne. Są one wyżej oprocentowane niż tradycyjne konta czy nawet specjalne konta oszczędnościowe. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które dysponują nadmiarem wolnych środków i przewidują, iż przez dłuższy czasu nie będą im one potrzebne, ponieważ często założenie lokaty bankowej wiąże się z zamrożeniem pieniędzy na pewien okres.

Lokaty

Lokaty

Najważniejsze, podstawowe rodzaje lokat to:

  • lokata terminowa,
  • lokata dynamiczna,
  • lokata rentierska.

Lokata terminowa

W lokacie terminowej klient wpłaca do banku pieniądze na określony w umowie czas. W tym okresie nie może on podejmować środków z tej lokaty, ponieważ wiązałoby się to z utratą odsetek. Dopiero po upływie zdeklarowanego czasu klient otrzymuje swój wkład powiększony o wartość odsetek.

Lokata dynamiczna

Odmienne zasady obowiązują w lokatach dynamicznych. Tutaj pieniądze można wypłacić w dowolnym momencie, bez obaw o utratę odsetek. Zostają one naliczone za faktyczny czas trwania lokaty. Z reguły oprocentowania są tutaj niższe niż przy lokatach terminowych.

Lokata rentierska

W dwóch typach lokat opisanych powyżej odsetki były naliczane po zakończeniu całego okresu ich trwania. Natomiast w lokacie rentierskiej odsetki są wypłacane w określonych odstępach czasu i z reguły doliczane do wkładu, co powoduje jego powiększenie po każdym naliczeniu odsetek.

Inne rodzaje lokat

Istnieją także oferty bankowe łączące ze sobą lokatę i fundusz inwestycyjny. Zwykle wpłacany kapitał dzielony jest po równo między te dwa sposoby inwestowania. Taka opcja umożliwia wyższe zyski, ale wiąże się też z większym ryzykiem, gdyż fundusze są mniej pewną formą lokowania kapitału.

Co kształtuje oprocentowanie lokat?

Oprocentowanie lokat może znacząco różnić się zależnie od ich typu i banku, w którym są zakładane. Waha się ono od 2,5 do 6,5 %. Na wysokość oprocentowania wpływa też okres jej trwania. Zasadą jest, że na im dłuższy czas zakładamy lokatę tym wyższy będzie zysk, jaki z niej otrzymamy.

Lokaty promocyjne

Niektóre lokaty wiążą się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków. Może to być konieczność założenia konta, w banku w którym chcemy ulokować swoje pieniądze. Czasem banki oczekują wpłaty nowych środków na lokatę, czyli takich, które nie były wcześniej zdeponowane u nich na koncie. Często określona jest minimalna kwota jaką można wpłacić.

Sposoby zakładania lokat

Aby założyć lokatę nie trzeba udawać się do oddziału. W wielu bankach jest to możliwe również drogą internetową lub telefoniczną. Zdarza się także, że lokaty zakładane w ten sposób cechują się znacznie lepszymi warunkami.

Zanim zdecydujemy się na założenie lokaty najlepiej zapoznać się z ofertami różnych banków, aby móc wybrać opcję najbardziej dla nas korzystną.

Podsumowując, lokata bankowa to bardzo dobry sposób na, powiększenie swojego kapitału pieniężnego. Ale jedynie dla osób mających sporą sumę pieniędzy, które chcieliby dogodnie ulokować. Pieniądze wpłacone na korzystną lokatę, czyli na lokatę wysokoprocentową, same się rozmnażają, będąc do dyspozycji banku a klient z kolei, dostanie swoje środki wraz z odsetkami dopiero po upływie umowy miedzy bankiem a klientem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Blue Captcha Image
Refresh

*