Jakie są przesłanki uzyskania rozwodu?

ratusz - nie wynajmiemy tu pokoju
Dlaczego warto zwiedzić Toruń ?
Styczeń 29, 2013
Sprzątanie Wrocław
Sprzątanie Wrocław – w Cleneo radzimy jak sprzątać
Styczeń 29, 2013
rozwód

Polskie prawo jest tak skonstruowane, że sąd nie ma obowiązku orzekania rozwodu, nawet w sytuacji gdy obydwoje małżonkowie zgodnie tego żądają. Dlaczego? Zgodnie z obowiązującymi przepisami główną przesłanką dopuszczalności przeprowadzenia rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jedynie spełnienie tej przesłanki może być przyczyną orzeczenia rozwodu przez sąd.

Czym jest zupełny i trwały rozkład pożycia?

Przyjmuje się, iż trwałym i zupełnym rozkładem pożycia jest stan, gdy wszelkie więzy duchowe, fizyczne i gospodarcze między małżonkami uległy nieodwracalnemu zerwaniu.

Co istotne, wspólne zamieszkiwanie małżonków pod jednym dachem nie stanie na przeszkodzie orzeczenia rozwodu, jeśli wspólne mieszkanie spowodowane jest trudną sytuacją ekonomiczną jednego lub obojga małżonków. Wówczas muszą zostać jednak spełnione pozostałe przesłanki.

Trwałość rozkładu to z kolei ocena tego, czy małżonkowie z czasem będą jeszcze w stanie podjąć wspólne pożycie czy też zdecydowanie nie. Sytuacja udzielenia rozwodu wymaga, aby rozkład trwał już od dłuższego czasu, nie ma tu jednak jasno określonych przedziałów czasowych.

Kiedy sąd może odmówić orzeczenia rozwodu?

Nie zawsze jednak spełnienie obydwu opisanych powyżej warunków jest wystarczające do otrzymania rozwodu. Zgodnie z przepisami sąd ma prawo do odmówienia małżonkom rozwodu, gdy wskutek tego miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków, np. rozstanie rodziców mogłoby wpłynąć na pogorszenie warunków materialnych dzieci lub mógłby wywołać niekorzystne zmiany w psychice dzieci.

Inną, dosyć częstą sytuacją jest żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie odpowiedzialnego za rozkład pożycia. Jeżeli w takiej sytuacji drugi z małżonków nie wyrazi zgody na rozwód, a jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, sędzia ma prawo odmówić orzeczenia rozwodu.

Co trzeba wiedzieć o pozwie rozwodowym?

Pozew o rozwód składany jest przez jedną lub obie strony postępowania do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego miejsca zameldowania małżonków. Dopuszcza się także złożenie pozwu w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania strony pozwanej, przeciwko której współmałżonek wystąpił z pozwem rozwodowym.

Do niedawna istniał obowiązek przeprowadzenia posiedzenia pojednawczego, które było wyznaczane przed pierwszą rozprawą. Sąd obecnie może lecz nie musi skierować małżonków do mediacji, jeśli istnieją szanse na utrzymanie małżeństwa.

W trakcie postępowania rozwodowego można dochodzić alimentów od byłego małżonka, należy zamieścić takie żądanie w pozwie rozwodowym lub złożyć sądowi odpowiedni wniosek na rozprawie w obecności drugiego małżonka. Odpis takiego wniosku należy doręczyć drugiemu małżonkowi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Blue Captcha Image
Refresh

*